Door Corona werken wij vaak thuis, maar wel iedere dag bereikbaar!

Op donderdag 6 oktober 2022 zal Stichting Cliënt Support telefonisch niet bereikbaar zijn, vanwege een studiedag voor alle medewerkers. U kunt ons een email sturen op info@wordpress-661576-3062666.cloudwaysapps.com, welke de volgende dag (vrijdag 7 oktober a.s.) zal worden gelezen en behandeld.


Terug naar het nieuws