Op donderdag 6 oktober 2022 zal Stichting Cliënt Support telefonisch niet bereikbaar zijn, vanwege een studiedag voor alle medewerkers. U kunt ons een email sturen op info@stichtingclientsupport.nl, welke de volgende dag (vrijdag 7 oktober a.s.) zal worden gelezen en behandeld.


Terug naar het nieuws