Door Corona werken wij vaak thuis, maar wel iedere dag bereikbaar!

Benoeming
nieuw bestuurslid

Uit de nieuwbrief van februari 2016 van De Twentse Zorgcentra:

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Stichting Cliënt Support is gestart met de administratieve dienstverlening voor cliënten van De Twentse Zorgcentra. De overgang van de administratie van cliënten naar Stichting Cliënt Support is nagenoeg afgerond. Daarmee is het opstartjaar afgelopen en kan Stichting Cliënt Support vanaf 2016 de service en dienstverlening gaan optimaliseren.

 

Eind 2015 is in het bestuur van Stichting Cliënt Support een vacature ontstaan waarvoor De Twentse Zorgcentra een kandidaat op persoonlijke titel naar voren heeft geschoven. Inmiddels is de procedure afgerond en kunnen we u melden dat Johan Vennevertloo met ingang van 1 januari 2016 zitting heeft genomen in het bestuur van Stichting Cliënt Support. Hiermee worden de belangen van de cliënten van De Twentse Zorgcentra naar onze mening optimaal behartigd


Terug naar het nieuws