Door Corona werken wij vaak thuis, maar wel iedere dag bereikbaar!

Het nieuw jaar is begonnen!

Het nieuwe jaar is begonnen. Dit betekent dat er veel post van de klanten binnenkomt, zoals de specificatie van de uitkering, de beschikking van de eigen bijdrage zorg met verblijf, de jaaroverzichten van de bank, de jaaropgaven van de uitkeringen, enz. Na het vele uitpakwerk worden deze documenten gecontroleerd en gedigitaliseerd en in het dossier van de klant bewaard.

In eind januari/begin februari verstuurt Stichting Cliënt Support de overzichten van de bankmutaties over de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014. Als bijlage wordt een kopie van de beschikking van de eigen bijdrage zorg met verblijf,  de jaaropgaaf van de uitkerende  instantie en eventueel andere voor u van belang zijnde gegevens meegestuurd.

Ook de inventarisatie van de gegevens voor de belastingaangifte en het opstellen van de rekening en verantwoording over 2014 komt er aan. Dit betekent voor u als wettelijk vertegenwoordiger, afhankelijk van het door u afgenomen arrangement, u wordt geïnformeerd welke documenten u bij ons aan moet leveren. Meer informatie hierover vindt  u  uiteraard in de desbetreffende brief.


Terug naar het nieuws