Update Coronavirus: zie nieuwspagina

Vacature bestuurslid Stichting Cliënt Support (vrijwilliger)

Vanwege uitbreiding van het aantal bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuwe bestuurslid.

Stichting Cliënt Support (SCS)

Stichting Cliënt Support is een onafhankelijk stichting zonder winstoogmerk. SCS is zowel professioneel bewindvoerder als administratiekantoor die cliënten met een verstandelijke beperking en hun wettelijk vertegenwoordiger ondersteuning biedt bij de (financiële) administratie. Stichting Cliënt Support zet zich met name in voor cliënten in een kwetsbare (financiële) positie.

Organisatie van het bestuur

Het bestuur van SCS kent minimaal 3 bestuursleden (vrijwilligers). Bestuursleden worden geworven op grond van relevante kennis, affiniteit en/of vaardigheden op gebied van het op afstand besturen van een professionele organisatie. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen specialisme waardoor alle deelgebieden van SCS worden vertegenwoordigd in het bestuur. SCS streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur, bestaande uit een team van mensen met verschillende achtergronden. Een bestuurslid wordt benoemd voor maximaal 4 jaar en is maximaal 1x herbenoembaar. De directeur is benoemd voor de dagelijkse gang van zaken.

 Taken van het bestuur

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en de profielschets bestuursleden.

Korte profielschets

  • Een bestuurslid van Stichting Cliënt Support:
  • heeft een zakelijke instelling, zonder uit het oog te verliezen dat Stichting Cliënt Support vooral werkzaamheden verricht voor cliënten in een kwetsbare (financiële) positie en geen winstoogmerk heeft;
  • is in staat om een positieve, oplossingsgerichte bijdrage te leveren aan beleidsbepalende gesprekken met de directeur;
  • is een teamspeler en is innovatief;
  • is niet werkzaam binnen de zorginstellingen van cliënten waarvoor Stichting Cliënt Support werkzaamheden verricht;
  • heeft minimaal HBO denk- en werkniveau;
  • kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met betrekking tot deze werkzaamheden overleggen;
  • heeft ervaring/affiniteit met een of meerdere deelgebieden zoals financiën, (gehandicapten)zorg, organisatie, management en HRM of bewindvoering.

 

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur en directeur vergaderen 4 maal per jaar. Daarnaast kan het voorkomen dat incidenteel aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directie. De voorbereidingstijd vraagt gemiddeld 2 uur.

Bij benoeming bieden wij een basiscursus bewindvoering aan om inzicht in de werkzaamheden te verschaffen. Jaarlijks wordt tezamen met andere professionele bewindvoerders die dezelfde cliëntengroep bedienen, een bijscholingsdag georganiseerd.

Bezoldiging

Stichting Cliënt Support zet zich in voor cliënten in een kwetsbare (financiële) positie.
Hierdoor is een bestuurslid van Stichting Cliënt Support een vrijwilliger. De bestuursfunctie is een onbezoldigde functie. U ontvangt een vergoeding voor de gemaakte reis- en onkosten.

Wilt u reageren op deze vacature, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV naar vacature@stichtingclientsupport.nl. Voor meer informatie kunt u via ons kantoor contact opnemen met de heer J.N.J. van Beugen (voorzitter), 033 2851905.