Door Corona werken wij vaak thuis, maar wel iedere dag bereikbaar!

Tarieven
en Arrangementen

Arrangementen & tarieven

Onze diensten zijn heel voordelig en overzichtelijk. Stichting Cliënt Support heeft namelijk geen winstoogmerk. Dat komt omdat wij werken voor cliënten van een zorginstelling. Bovendien betaalt u alleen voor de diensten die u afneemt! De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken. Alleen als daar aanleiding voor is, verhogen we deze. Immers, we hebben geen winstoogmerk. De kosten die de cliënt aan ons betaalt moet u aftrekken van de jaarlijkse vergoeding die u ontvangt als familiebewindvoerder of curator.

De tarieven voor 2022 zijn iets verhoogd. Zowel voor de bewindvoering als voor de administratieve dienstverlening.

Tip: het loont de moeite om bij uw gemeente na te gaan of de cliënt recht heeft op bijzondere bijstand voor de vergoeding van de kosten van onze administratieve ondersteuning of bewindvoering.