Disclaimer

Stichting Cliënt Support besteedt alle zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op haar website. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u contact op te nemen met ons.

Auteursrecht
Op alle foto’s op de website van Stichting Cliënt Support rust auteursrecht. Deze foto’s mogen nooit door derden worden gebruikt voor intern of extern gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
Linken en verwijzen naar de internetpagina’s van ons mag altijd. Wij stellen het wel op prijs  hiervan op de hoogte te worden gebracht.

Aansprakelijkheid
Stichting Cliënt Support sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen. Stichting Cliënt Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of poststukken.

Privacyverklaring
Stichting Cliënt Support respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website. Als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten die uw privacy waarborgen. Zowel voor cliënten als voor hun wettelijk vertegenwoordigers. Stichting Cliënt Support zal nooit persoonsgegevens of ander gegevens verkopen aan derden. Als wij gegevens verstrekken aan derden is dat altijd ter uitvoering van onze werkzaamheden als bewindvoerder of administratiekantoor.