Bewindvoering
Betrouwbaar & zorgvuldig

Bewindvoering

Steeds meer mensen besteden de bewindvoering aan ons uit. Ouders omdat zij zich vooral ouders willen blijven voelen. Oudere wettelijk vertegenwoordigers omdat zij goede opvolging wensen. Broers en zussen omdat zij graag de onderlinge relatie goed houden. De bewindvoerders van Stichting Cliënt Support treden op als bewindvoerder voor circa 580 cliënten. We werken met name voor de cliënten van Wlz-instellingen, zoals ASVZ, de ’s Heeren Loo Zorggroep, De Twentse Zorgcentra en andere vergelijkbare instellingen.

 

Onafhankelijk, zorgvuldig en betrouwbaar

U kunt ervan op aan dat wij ons werk zorgvuldig, onafhankelijk en volledig betrouwbaar uitvoeren. We voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen om te mogen optreden als bewindvoerder. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank. Zo weet u dat wij ons werk goed doen. Voor de cliënten van wie wij bewindvoerder zijn én voor de cliënten voor wie wij alleen administratieve werkzaamheden uitvoeren.

Voordelige dienstverlening, zonder winstoogmerk

Stichting Cliënt Support hoeft geen winst te maken. Daarom voeren wij onze werkzaamheden uit tegen een lagere prijs dan maximaal toegestaan is. Natuurlijk betaalt een cliënt nooit meer dan het wettelijk vastgestelde jaartarief!

Ook de bewindvoering uitbesteden aan een onafhankelijke partij?

Neem vrijblijvend contact op

 

Stichting Cliënt Support is lid van de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) en is gekwalificeerd door de NBBI.