Administratieve
dienstverlening

Administratieve dienstverlening

Iedereen in Nederland heeft te maken met administratie. We moeten rekeningen betalen, verzekeringen afsluiten, toeslagen aanvragen, ziektekosten declareren en belastingaangifte doen. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Dat betalingstermijnen niet worden overschreden en dat alles overzichtelijk wordt gearchiveerd. Ziet u hier tegenop? Wij verzorgen de administratie van ruim 1.350 mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met hun wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerders, curatoren). Dat doen we zorgvuldig, onafhankelijk en betaalbaar.

 

Diverse arrangementen

Onze administratieve dienstverlening is altijd maatwerk. We hebben diverse arrangementen en diensten.

Basisarrangement

  • Post ontvangen en verwerken
  • Inkomsten aanvragen en controleren (uitkeringen, toeslagen, etc.)
  • Na uw schriftelijke opdracht invoeren van betalingen
  • Controle Eigen Bijdrage voor de Wlz
  • Digitale archivering
  • Twee keer per jaar een extra financieel overzicht van de bankrekening

We ontvangen en verwerken de post en verzorgen het aanvragen en controleren van inkomsten (zoals uitkering en toeslagen). We controleren de eigen bijdrage Wlz. Na akkoord van de bewindvoerder/curator hebben wij inzage in de bankrekening van de cliënt. Uiteraard kunt u de bankrekening ook koppelen aan uw eigen internet bankieren of de bankafschriften thuis ontvangen. Met uw schriftelijke opdracht kunnen we een betaling verzorgen, zoals bijvoorbeeld voor zorgverzekering en uitvaartverzekering. Twee keer per jaar ontvangt u van ons een financieel overzicht van de bankrekening. We verzorgen ook de digitale archivering van de administratie. U bepaalt wat u door ons laat verzorgen en wat u zelf blijft doen.

Basisarrangement + rekening en verantwoording afleggen

Als bewindvoerder/curator moet u jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. We kunnen deze rekening en verantwoording voor u opstellen.

Basisarrangement + IB-aangifte

Iedereen die in Nederland woont, moet jaarlijks aangifte doen over zijn of haar inkomsten. Wij kunnen voor u de aangifte verzorgen.

Volledig arrangement (incl. rekening opstellen + aangifte inkomstenbelasting)

We kunnen ook alles voor u verzorgen. De basisadministratie, het opstellen van de rekening en verantwoording én de IB-aangifte.

 

Géén wettelijk vertegenwoordiger

Als u aan ons de (financiële) administratie uitbesteedt, worden wij geen wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen dus niet de individuele cliëntbegroting opstellen of goedkeuren. Ook het afleggen van de jaarlijkse verantwoording aan de kantonrechter blijft uw taak. Wel kunnen we u hierbij ondersteunen. We mogen ook geen bankrekeningen openen, zonder toestemming betalingen van de rekening verrichten of verzekeringen afsluiten. En u kunt de bankafschriften thuis blijven ontvangen.

Wilt u ook dit allemaal aan ons uitbesteden? Dan kan. Lees meer over bewindvoering


Tarieven

U betaalt twee keer per jaar een vast bedrag, afhankelijk van het afgesloten arrangement. Elk arrangement breiden we desgewenst uit met losse diensten. Zo stelt u samen met ons uw ideale dienstenpakket samen. Losse diensten brengen we apart in rekening. Let op, het door ons in rekening gebrachte tarief moet u aftrekken van de jaarlijkse vergoeding die u ontvangt als bewindvoerder of curator. Ga naar Arrangementen & tarieven

 

Onze werkwijze: van intake naar uitvoering

Wilt u de (financiële) administratie uitbesteden? Neem dan contact op met ons. We nodigen u dan uit voor een intakegesprek bij ons in Amersfoort óf bij een locatie in uw buurt.

Lees meer over onze werkwijze