Door Corona werken wij vaak thuis, maar wel iedere dag bereikbaar!

Over ons
Zorgvuldig en betaalbaar

Over Stichting Cliënt Support

Stichting Cliënt Support verzorgt de (financieel) administratieve ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerders, curatoren). En Stichting Cliënt Support is professioneel bewindvoerder en wordt als zodanig regelmatig door rechtbanken benaderd om bewindvoerder te worden voor deze specifieke cliëntengroep.

Opgericht in 2012, sinds 2016 ook professioneel bewindvoerder

Stichting Cliënt Support is op 1 juli 2012 opgericht. Aanleiding hiervoor was een afspraak tussen zorgorganisaties, brancheorganisaties en het ministerie. Deze hield in dat zorgverleners voortaan niet meer de portemonnee van de cliënt mochten beheren en geen inzicht mochten hebben in zijn of haar rekening. In eerste instantie werkten wij alleen als administratieve dienstverlener voor familiebewindvoerders en curatoren.

Sinds 2016 zijn wij ook goedgekeurd en benoembaar als professioneel bewindvoerder. Inmiddels zijn wij voor zo’n kleine 600 cliënten benoemd als bewindvoerder. Wij worden vaak gevraagd door onze familiebewindvoerders om het bewind over te nemen als zij er mee willen stoppen, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden te zwaar of ingewikkeld worden.

Wij werken als bewindvoerder volledig onafhankelijk van de zorginstellingen waar onze cliënten wonen. Wij zien er in het bijzonder op toe dat de zorginstellingen geen kosten in rekening brengen die niet bij onze cliënten thuishoren. Bijvoorbeeld omdat deze kosten door de Wet Langdurige zorg (Wlz) betaalt worden, zoals pedicurekosten, tandartsbezoeken, apotheek en soms begeleidingskosten. Daar ligt onze kracht en ervaring!

 

 

Kwaliteit

Zowel de organisatie, de medewerkers als het bestuur voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Dit wordt door de rechtbank jaarlijks streng gecontroleerd. Zo weet u dat wij ons werk goed doen. Zowel voor de cliënten van wie wij bewindvoerder zijn, als voor de cliënten waarvoor wij alleen administratieve werkzaamheden verrichten.

Team en bestuur

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door 9 medewerkers en de directeur. Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen die direct of indirect betrokken zijn bij cliënten met een verstandelijke beperking.

Maak kennis met ons team en ons bestuur