Team & bestuur

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van 13 medewerkers en de directeur.

Stichting Client Support wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht, die intern toezicht houdt op de doelstellingen van de Stichting en die de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geeft over het voorgenomen als ook het uitgevoerde beleid.
De Raad van Toezicht bestaat uit professionals uit de zorgsector, direct dan wel indirect betrokken bij cliënten met een verstandelijke beperking.

 

Team van uitvoerend bewindvoerders:

Mw K. (Klaartje) Schalkwijk 
Uitvoerend bewindvoerder

Dhr M. (Maciek) Mendala
Uitvoerend bewindvoerder

Mw S. (Sandra) Veraart 
Uitvoerend bewindvoerder

Mw M. (Marielle) van den Brink
Uitvoerend bewindvoerder

Mw M. (Marja) Santana Sanz
Uitvoerend bewindvoerder

Mw T. (Tineke) Doevendans
Uitvoerend bewindvoerder

Mw. M. (Manon) Thesing
Uitvoerend bewindvoerder

 

Team van assistent bewindvoerders:

Mw M. (Marja) Santana Sanz

Mw S. (Susanne) Schiffmacher-Motshagen

Mw S. (Shirley) Knaap

Dhr R. (Robijn) Hornstra

Dhr. O. (Oscar) van den Hoek

 

 

Office manager

Mw E. (Elena) Krivocheeva

 

Personal assistant Directeur

Mw G.  (Gerrina) Pieper

 

Directie:

Mw M.J. (Marjan) Oudshoorn
Directeur bestuurder

 

 

 

 

Algemeen emailadres:

info@stichtingclientsupport.nl

Raad van Toezicht

 

Voorzitter

De heer J.H. (Johan) Vennevertloo

Overige leden

De heer P. (Pim) Durieux

De heer B.I. (Berno) Sauer