Team & bestuur

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van 10 medewerkers en de directeur.

Stichting Client Support wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht, die intern toezicht houdt op de doelstellingen van de Stichting en die de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geeft over het voorgenomen als ook het uitgevoerde beleid.
De Raad van Toezicht bestaat uit professionals uit de zorgsector, direct dan wel indirect betrokken bij cliënten met een verstandelijke beperking.

 

Team van uitvoerend bewindvoerders:

Mw K. (Klaartje) Schalkwijk 
Uitvoerend bewindvoerder en teamleider

Dhr M. (Maciek) Mendala
Uitvoerend bewindvoerder

Mw S. (Sandra) Veraart 
Uitvoerend bewindvoerder

Mw M. (Marielle) van den Brink
Uitvoerend bewindvoerder

Mw M. (Marja) Santana Sanz
Uitvoerend bewindvoerder

Mw M. (Mounia) van Ruitenbeek 
Uitvoerend bewindvoerder

Team van administratief medewerkers:

Mw M. (Marja) Santana Sanz

Mw S. (Susanne) Schiffmacher-Motshagen

Mw S. (Shirley) Knaap

Mw E. (Elena) Krivocheeva
Office manager

Mw G.  (Gerrina) Pieper
Personal assistant Directeur

Directie:

A.M. (Bert) Huijsman (a.i.)
Directeur/bestuurder

 

 

 

 

Algemeen emailadres:

info@stichtingclientsupport.nl

Raad van Toezicht

 

Voorzitter

De heer J.H. (Johan) Vennevertloo

Overige leden

Mevrouw J. (Joke) Kerkum

De heer B.I. (Berno) Sauer