Door Corona werken wij vaak thuis, maar wel iedere dag bereikbaar!

Team & bestuur

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van 9 medewerkers en de directeur.

Stichting Client Support wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht, die intern toezicht houdt op de doelstellingen van de Stichting en die de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geeft over het voorgenomen als ook het uitgevoerde beleid.
De Raad van Toezicht bestaat uit professionals uit de zorgsector, direct dan wel indirect betrokken bij cliënten met een verstandelijke beperking.

 

Team van uitvoerend bewindvoerders:

Mw S. (Sigrid) Gerritsen-Ketel
Uitvoerend bewindvoerder zuid-, midden- en oost-Nederland

Mw K. (Klaartje) Schalkwijk 
Uitvoerend bewindvoerder regio Noordwijk

Dhr M. (Maciek) Mendala
Uitvoerend bewindvoerder regio Noordwijk

Mw. S. (Sandra) Veraart 
Uitvoerend bewindvoerder regio Monster

Team van administratief medewerkers:

Mw M. (Marja) Santana Sanz
Noord- en west-Nederland, Carante Groep

Mw G.  (Gerrina) Pieper
Ondersteuning uitvoerend bewindvoerders

Mw S. (Susanne) Schiffmacher-Motshagen
Ermelo en Monster

Mw. M. (Mounia) van Ruitenbeek
De Twentse Zorgcentra, Stichting Bewindvoering Groot Schuylenburg, Midden Nederland

Mw E. (Elena) Krivocheeva
Telefoon en postverzorging

Directie:

Dhr. R. (Ronald) Brouwer
Directeur/bestuurder

 

 

Algemeen emailadres:

info@wordpress-661576-3062666.cloudwaysapps.com

 

 

Raad van Toezicht

 

Voorzitter

De heer J.N.J. (Hans) van Beugen

 

Overige leden

De heer A.M. (Bert) Huijsman

Mevrouw J. (Joke) Kerkum

De heer B.I. (Berno) Sauer

De heer J. H. (Johan) Vennevertloo